Samenwerking

Wij zijn er om jouw zwangerschap zo zorgeloos mogelijk te laten verlopen. Ons team heeft veel ervaring. Waar nodig kunnen we andere zorgverleners inschakelen. Mogelijk is een verwijzing naar bijvoorbeeld fysiotherapeut, dieëtist of lactatiekundige nodig. Wij hebben een goede samenwerking en korte lijnen met alle disciplines.

In de Martini Geboorte Groep hebben we een nauwe samenwerking met de gynaecologen van het Martini Ziekenhuis, andere verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties. Uiteraard werken we ook samen met het UMCG.
Wij werken met alle kraamzorgorganisaties samen.  Je bent vrij om een organisatie te kiezen waar jij een goed gevoel bij hebt.